Delavnice

Na delavnicah se podrobno posveti posameznim veščinam pomembnih pri življenju in preživetju v naravi. Delavnice se izvajajo glede na interes, zato se datum izvedbe izglasuje šele ob primernem številu prijav. Ob dovolj velikem številu skupine (vsaj 8) pa se določene teme lahko izvede po dogovoru in program prilagodi skupini (npr. šole). Za razliko od večdnevnih tečajev, ki se izvajajo na Kočevskem, se nekatere delavnice izvajajo tudi v bližini Ljubljane. Trajajo praviloma 6 ur.

Teme delavnic:

 • Užitne divje rastline

 • SOS in orientacija

 • Bivaki
 • Ogenj 1-2

 • Glineni izdelki
 • Pridobivanje vode v ekstremih

 • Izdelava primitivnega orožja

Nekatere delavnice so se že večkrat izvajale v preteklosti (glej opis spodaj). Letos dodajamo delavnico SOS in orientacija, kjer bodo predstavljene nevarnosti v divjini, kako ravnati v okoliščinah, ko se izgubimo in kako se orientirati brez kompasa. Kako ukrepati, če se vseeno zgubimo ali smo kako drugače primorani preživeti noč sredi gozda pa dobro prikazuje delavnica Bivaki. Tu se bo naredilo več tipov zasilnih bivakov, ki so hitro narejeni iz naravnih materialov, hkrati pa varujejo pred mrazom, vetrom in dežjem, hkrati pa razložilo kako ravnati, da ne pride do podhladitve. Novi delavnici sta tudi Pridobivanje vode v ekstremih, ki prikazuje zelo različne tehnike za hidracijo v sušnih ali morskih okoljih ter Izdelava primitivnega orožja, ki prikazuje izdelavo metalnega kopja, atlatla, loka in puščic. 

Užitne divje rastline

Na izbrani lokaciji se skupina zbere z dvema inštruktorjema in s košarami sprehodi po travniku in gozdu, da se sreča z različnimi rastišči. Rastline se določi in razloži njihovo uporabo, nekatere pa se tudi nabere ter iz njih pripravi prav poseben obrok. Poleg primerne obleke in obutve je priporočeno s seboj imeti zvezek za zapisovanje, košaro za rastline, nož za čiščenj ter malico.

Gobarska delavnica

Gobarska delavnica je sestavljena iz dveh delov; v prvem delu se bo v skupinah nabiralo gobe, v drugem pa se bo vse prinesene gobe tudi razstavilo in določilo s pomočjo strokovnjakov (“determinator”). Pri tem se bo podučilo tudi o njihovih zanimivostih ter pravilih pri gobarjenju. S seboj prinesite primerno obutev, košaro, nož za čiščenj gob ter malico. Kljub pogosti izvedbi v preteklosti pa trenutno ni v planu novih gobarskih delavnic. 

Glineni izdelki

Delavnica zajema iskanje, oblikovanje in žganje gline na prostem in prikaže kako priti do glinenih izdelkov kar v naravi. Za razliko od klasičnega lončarstva, kjer se že pripravljeno glino oblikuje na vretenu, premaže z glazuro in po sušenju peče v kontrolirani pečici, je pot do glinenih izdelkov sredi divjine bolj težavna, a hkrati zelo zanimiva. Prepoznati je potrebno potencialna nahajališča, oceniti kvaliteto gline, odstraniti nečistoče, pripraviti primerno vlažnost in šele nato ročno oblikovati glino in jo primerno sušiti. Žganje glinenih izdelkov je na prostem izjemno težavno, saj ob vsaki najmanjši napaki in prehitri spremembi temperature izdelki počijo. Vseeno pa imajo ti izdelki prav poseben umetniški vtis, ne le zaradi načina pridobivanja pač pa tudi zaradi prelivanja barv, ki nastajajo zaradi različne izpostavljenosti plamenom in kisiku.

Udeleženci se bodo naučil v naravi sami poiskati primerno glino in oblikovati izdelke. Njihovi najmanjši izdelki, ki se bodo dovolj hitro posušili, bodo lahko šli še isti dan v žganje, dodalo pa se bo nekaj že v naprej pripravljenih in posušenih glinenih posodic za demonstracijo. Za razliko od ostalih traja ta delavnica 8 ur, možno pa je tudi skupaj prespati in naslednji dan, ko se glina oz. keramika ohladi, pregledati kakšen je bil uspeh žganja.

Ogenj

Obvladovanje ognja je zagotovo ena najbolj pomembnih veščin preživetja v naravi. Od znanja kako zakuriti z vžigalicami pa do sposobnosti zakuriti s trenjem lesa v vseh situacijah je precejšnji razkorak. Slednjo stopnjo obvladajo le zelo zelo redki, pa vendar nam ta veščina lahko reši življenje v ekstremnih situacijah kot tudi olajša enostavno taborniško kurjenje zaradi boljšega razumevanja delovanja ognja.

Tečaji ognjev imajo 3 težavnostne stopnje, skozi katere udeleženci pridobijo poglobljeno razumevanje vžiga, spoznajo uporabna netiva, postopke priprav in primerne tipe ognjišč ter se izurijo v netenju ognja na zelo različne načine. Pri tem spoznajo mnoge pomembne podrobnosti in odpravijo najpogostejše napake ter mite o kurjenju. Za najbolj motivirane je na koncu zadnjega tečaja kot ultimativni cilj sposobnost zakuriti ogenj v divjini, zgolj s trenjem in brez kakršnih koli pripomočkov.

Ogenj 1 – kresilo in netivo

Delavnica je namenjena vsem, predznanje ni potrebno. Zajema izbiro in pripravo netiva v naravi, različne tehnike uporabe kresila, razlago in demonstracijo pomena razmerja toplote/kisika/goriva ter pregled zelo pogostih napak pri pihanju v tleče netivo. Pripravilo in prikazalo se bo prednosti najpomembnejših ognjišč in pripravo hrane nad ognjem. Delavnica je kljub osnovam precej obsežna in prinaša veliko novosti tudi izkušenim posameznikom.

Ogenj 2 – netenje s trenjem

Zaradi zahtevnosti je pogoj za delavnico Ogenj 2 opravljena delavnica Ogenj 1 ali Temeljni ali Zahtevni tečaj. Zajema prikaz oziroma priučitev priprave ter netenja ognja s trenjem na več načinov; z vato in pepelom, vrtanje svedra z rokami, vrtanje svedra z lokom ter še nekaj drugih. Te tehnike poznajo le redki, zahtevajo več napora, zato je potreben čas in veliko pomoči, da udeleženci netenje pravilno izvedejo in pridejo do ognja le z naravnimi materiali. Prikaže se specifična ognjišča in njihovo vsestransko uporabo od dolgoživosti ognja, razsvetljave, kuhanja in drugo.

Ogenj 3 – realne situacije

Zgubljen v gozdu, brodolom, nesreča v gorah – bi bil sposoben zanetiti ogenj brez kakršnih koli pripomočkov, je to sploh možno? Težko, ni pa nemogoče. Tu pridejo do izraza vsi najmanjši detajli, zato je pogoj za to delavnico opravljena delavnica Ogenj 2 in polnoletnost. Netenje bo v čedalje težjih pogojih, zato bo vsak pri sebi spoznal do katerega nivoja je sposoben priti in bil podučen o mnogih manjših trikih, ki lahko odločajo o uspehu ali neuspehu. Ta delavnica je dvodnevna, vključuje prenočitev v gozdu (mogoče brez ognja) in nudi izredno znanje, ki predstavlja sam vrh preživetvene veščine.

KOLEDAR TEČAJEV 2024

TEMELJNI TEČAJI
 • 6.-7. 7.
OSTALI TEČAJI PREŽIVETJA - ZBIRANJE PRIJAV
 • napredni tečaj (4 dni),
 • ekstremni tečaj (3 dni),
 • zimski tečaj (2 dni),
 • morski tečaj (4 dni).
OTROŠKI TABORI
 • 16.-18. 8.

DELAVNICE PREŽIVETJA - ZBIRANJE PRIJAV
 • Užitne divje rastline
 • SOS in orientacija
 • Bivaki
 • Ogenj 1
 • Ogenj 2
 • Glineni izdelki
 • Pridobivanje vode v ekstremih
 • Izdelava primitivnega orožja
ZAHTEVNI TEČAJI
 • 4.-6. 10. 

KONTAKT

Zavod gozdovništvo in preživetje v naravi

gozdovnistvo@gmail.com

Miha: +386 31 722 945
Andrej: +386 51 706 813

Spremljajte nas na: